Verkeersregeling – Op elk scenario een antwoord


Al 12,5 jaar is Brink Verkeer een van de marktleiders op het gebied van beroepsmatige verkeersregeling. Het bedrijf vormt dan ook een onmisbare schakel bij evenementen. “Dankzij ons hoeven organisaties zich niet druk te maken over wat er buiten de hekken gebeurt, maar kunnen ze zich volledig richten op het evenement zelf.”

Verkeersregeling

Brink Verkeer profileert zich als een one-stop-shop voor alle zaken die zich buiten het festivalterrein afspelen. Zo helpt het bedrijf bij de vergunningsaanvraag, het mobiliteitsplan en levert het bebording, pendelbussen en personeel zoals verkeersregelaars. Stuk voor stuk belangrijke werkzaamheden, die behoorlijk wat expertise vragen. “Het doel dat de klant voor ogen heeft, draait meestal om budgetten en bezoekerservaringen”, aldus managing partner Frank Hommes. “Maar de gemeente heeft andere stakeholders, en wil bijvoorbeeld de buurt ontzien. Wij geven hierin een degelijk advies, waarbij we er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat de organisatie qua kosten binnen de perken blijft.” Met het oog op de uiteenlopende en soms conflicterende belangen is een goed plan van aanpak cruciaal, stelt directeur en eigenaar Rudi van den Brink. “Je hebt de behoefte van de klant en de eisen die vergunningsdiensten stellen. We bevinden ons binnen een driehoek van werkbaarheid, budget en veiligheid. In deze driehoek proberen wij de juiste positie in te nemen. Mensen moeten het werk goed kunnen uitvoeren, het project mag niet in de papieren gaan lopen en veiligheid is vanzelfsprekend een must.”

Bovendien is elk evenement anders, zowel qua omvang als type publiek, én moet er rekening worden gehouden met calamiteiten. Brink Verkeer levert daarom altijd maatwerk. Hommes: “Zeker in de voorbereidende fase hanteren we verschillende scenario’s. Voordat een organisatie een vergunning krijgt, moet er een schets zijn gemaakt van de verkeerssituatie. Hierbij hoort ook een geschreven plan met afwijkende scenario’s. Iedereen kent wel het weiland dat onder water is gelopen en waar auto’s zijn vast komen te zitten. Dit kan worden voorkomen door vooraf een plan B en/ of C te maken.”

Kennis en ervaring

Gelukkig heeft Brink Verkeer een opvallende troef in handen: de ruime ervaring van zijn personeel. “We zijn altijd bezig met het welzijn van onze medewerkers. Het verloop in ons bedrijf is daardoor uitzonderlijk laag. Zodoende blijven de kennis en ervaring in de organisatie, waarvan klanten profiteren.” Naast ervaring is een gedegen scholing onmisbaar voor een veilige, efficiënte verkeersregeling. Zo is een speciale opleiding noodzakelijk om verkeersborden te mogen plaatsen en worden verkeersregelaars geacht een BHV-diploma op zak te hebben.Brink Verkeer biedt daarom talloze opleidingstrajecten voor zijn personeel.

Internationale ambities

Dankzij de benodigde kennis en jarenlange ervaring in het bedrijf kijkt Brink Verkeer steeds vaker over de grenzen. Van den Brink merkt dat Nederland qua  evenementenmobiliteit een absolute koploper is. “In België zijn we al redelijk operationeel en ook in Duitsland beginnen we steeds meer werk te verzetten. In Nederland pakken marktpartijen de evenementenmobiliteit op, andere landen moeten hier nog in groeien.Daar zie je dat overheidsinstanties zoals de politie of brandweer het regelen, wat soms een budgettaire kwestie is. Toch beginnen ook elders marktpartijen de verkeersregeling over te nemen, vooral in België. We zien daar voor ons zeker een rol weggelegd. Waarom zouden zij het wiel opnieuw moeten uitvinden, als we het hier in Nederland al lang heel goed doen?”

Wilt u op uw evenement ook gebruik maken van onze dienstverlening, neem dan contact met ons op!

Artikel in EBLive Maart 2018