Kwaliteitsborging


Werkplekcontrole
Brink Verkeer heeft verscheidene medewerkers in dienst die jarenlange ervaringen hebben in verscheidene branches. Zij rijden met grote regelmaat de projecten langs om verkeersregelaars te polsen over de werkzaamheden en samen als een team ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteitsbeleving van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk is. Werkplekinspecties zijn in het kader  van veiligheid een bekend en geijkt middel om er voor te zorgen dat de regels worden nageleefd en om te tonen dat veiligheid een serieuze zaak is.

Eigen personeel
Brink Verkeer gelooft in de kracht van haar eigen verkeersregelaars. De personeelsafdeling van Brink Verkeer houdt haar eigen werving en selectiebeleid waardoor personeel bij de deur al op kwaliteit en uitstraling afgerekend wordt. Brink Verkeer weet uit ervaring dat samenwerken met externe partijen op korte termijn de kwaliteit niet altijd ten goede komt. Daarom beschikt Brink Verkeer meer dan 150 medewerkers die door het hele land inzetbaar zijn voor onze opdrachtgevers.

Uniform
De verkeersregelaars van Brink Verkeer worden standaard uitgerust met een uniform dat van ver kwaliteit uitstraalt. In de zomer hebben zij een speciaal zomertenue met polo waar juist in de winter gekozen is voor dikkere doorwerkkleding. De verkeersregelaar is niet alleen het visitekaartje van Brink Verkeer maar ook die van u en uw opdrachtgevers. Dit stralen de verkeersregelaars dan ook uit.

Opleiding
Brink Verkeer vind het erg belangrijk dat haar verkeersregelaars goed zijn uitgerust qua persoonsbeschermende middellen. Daarnaast moeten de verkeersregelaars ook goed opgeleid zijn. Daarin gaat Brink Verkeer verder dan de meeste van haar branchegenoten. Zo krijgen de medewerkers niet alleen de verplichte opleidingen om de landelijke aanstellingspas te halen, ook worden zijn voorzien van de cursus BRL9101, veilig werken langs de weg, veiligheid langs het spoor en vele andere opleidingen. Brink Verkeer heeft hier al sinds het begin van haar bestaan voor gekozen om dit bij de erkende opleider Rovae uit te besteden.