Social return on investment


Social Return of Social Return on Investment (SROI) heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

De centrale overheid heeft met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde opgenomen. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen boven contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Return on Investment

Wij kunnen u hierbij helpen. Wanneer u verkeersregelaars wilt inhuren dat gekwalificeerd is om aan deze verplichting te voldoen, hoeft u dat maar bij ons aan te geven. Wij zorgen direct voor een gezonde mix van ervaren en gediplomeerd personeel én gekwalificeerd verkeersregelaars voor de bijdrage aan uw SROI doelstelling.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij het behalen van uw SROI doelstellingen? Neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer: 085-7602811.