Certificering


Om ervoor te zorgen dat de u als klant de kwaliteit krijgt die u graag wilt, heeft Brink Verkeer in de afgelopen jaren door onderzoek en ervaring geleerd hoe deze kwaliteit van verkeersregelaars te borgen.

Landelijke aanstelling
Sinds 1 maart 2009 voorziet Brink Verkeer haar beroepsmatige verkeersregelaars van de landelijke aanstellingspas. Brink Verkeer heeft aangetoond bij VCNL (Verkeerscentrum Nederland) dat wij en onze verkeersregelaars voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn om voor deze aanstelling in aanmerking te komen. Brink Verkeer ondersteund dan ook volledig de nieuwe regelgeving omtrent deze aanstelling. Door dergelijke wet- en regelgevingen wordt namelijk duidelijk onderscheid gemaakt in kwaliteit en professionaliteit. Wij nemen ons vak serieus en dergelijke regelgevingen zijn hieraan een zeer belangrijke bijdrage. Meer informatie over de landelijke aanstellingspas vindt u op de website van VCNL

VCU certificering
Brink Verkeer is in het bezit van het VCU certificaat. Door deze certificering voldoen de arbeidsomstandigheden van onze verkeersregelaars aan de richtlijnen van de Arbowet. VCU streeft ernaar om de veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers te verhogen bij werkzaamheden waar verhoogde risico`s aan zijn verbonden.

Opdrachtgevers die VCU gecertificeerde verkeersregelaars vragen, zijn over het algemeen zeer tevreden over het functioneren van VCU omdat de verkeersregelaars goed geïnstrueerd zijn over de werkomstandigheden en de aard van het werk. Meer informatie over de VCU certificering vindt u op de website van VCU

Werkplekcontrole
Brink Verkeer heeft verscheidene medewerkers in dienst die jarenlange ervaringen hebben in verscheidene branches. Zij rijden met grote regelmaat de projecten langs om verkeersregelaars te polsen over de werkzaamheden en samen als een team ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteitsbeleving van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk is. Werkplekinspecties zijn in het kader  van veiligheid een bekend en geijkt middel om er voor te zorgen dat de regels worden nageleefd en om te tonen dat veiligheid een serieuze zaak is.