De voordelen van werken met een organisatie met SNA-keurmerk


 

Brink Verkeer Infra levert de verkeersregelaars al sinds 2012 als organisatie met SNA-keurmerk. Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen. 

Via dit certificaat kan Brink Verkeer niet alleen aantonen dat zij aan alle eisen voldoet, ook wordt de dienstverlening richting de opdrachtgever beter. De risico’s die aan het inlenen van personeel (verkeersregelaars) kunnen zitten, worden beperkt. Daarnaast is de administratieve backoffice van onze organisatie zo effectief en efficiënt ingericht, dat opdrachtgever sneller, completer en correcter de gegevens krijgt toegeleverd om zijn administratie en bijbehorende facturatie op orde te krijgen.

Risico’s beperken

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
  • Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Inspecties

Om te kunnen beoordelen of Brink Verkeer aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt Brink Verkeer Infra in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Het is makkelijk te checken of de organisatie waar u mee werkt een geldige certificering heeft via het register

(bron: Stichting Normering Arbeid)

 

Wilt u ook gebruik maken van een gecertificeerde onderneming en kijken welke voordelen er voor u zijn? Neem dan direct contact met ons op!